Show simple item record

dc.contributor.authorAaserud, Tine Gammelgaard
dc.contributor.authorTveiten, Sidsel
dc.contributor.authorGjerlaug, Anne Karine
dc.date.accessioned2017-05-04T07:40:00Z
dc.date.accessioned2017-05-05T07:21:47Z
dc.date.available2017-05-04T07:40:00Z
dc.date.available2017-05-05T07:21:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAaserud TG, Tveiten S, Gjerlaug AK. Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid. Sykepleien Forskning. 2016language
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4872
dc.description.abstractBakgrunn: Oppholdet på barselavdelingen er gradvis blitt redusert fra fem–seks til cirka to dager de siste årene. Helsepolitiske føringer vektlegger at kvinner og deres familier skal oppleve svangerskap, fødsel og barsel som en trygg, sammenhengende og helhetlig begivenhet. Hensikt: Hensikten med studien er å belyse kvinnenes opplevelser og erfaringer med hjemmebesøk av kommunalt ansatt jordmor i tidlig barseltid. Metode: Studien er kvalitativ, og vi gjennomførte ni semistrukturerte individuelle intervjuer. Vi analyserte dataene ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse med inspirasjon fra hermeneutisk meningsfortolkning og systematisk tekstkondensering. Studien er forankret i teori om helsefremming, empowerment, mestring, autonomi og relasjonen mellom jordmor og kvinne. Resultat: Tre hovedkategorier beskriver kvinnenes opplevelser og erfaringer med hjemmebesøk av jordmor: opplevelse av å ha kontrollen selv, behov for kunnskap og støtte, og opplevelse av kontinuitet og relasjonen med jordmor. Konklusjon: Studien tyder på at hjemmebesøk av kommunalt ansatt jordmor kan bidra til at kvinnene opplever at de mestrer sin nye livssituasjon. Å imøtekomme kvinnenes individuelle behov synes å fremme empowerment. Den ulike kompetansen jordmødre og helsesøstre har, kan brukes til å utfylle hverandre og bidra til å fremme helse i barseltiden.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherNorsk sykepleierforbundlanguage
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/sites/default/files/pdf-export/pdf-export-59215.pdf
dc.subjectBarseltidenlanguage
dc.subjectJordmødrelanguage
dc.subjectHjemmebesøklanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleHjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltidlanguage
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-04T07:39:59Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.59215
dc.identifier.cristin1399158


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record