Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorIstre, Oda
dc.contributor.authorLundal, Camilla Ledsaak
dc.date.accessioned2017-05-03T11:06:35Z
dc.date.available2017-05-03T11:06:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4868
dc.descriptionMaster i intensivsykepleielanguage
dc.description.abstractBakgrunn Protokollstyrt respiratoravvenning har vist seg å redusere behandlingstiden og liggetiden på intensivavdelingene. Reduksjon av avvenningstiden er ønskelig for å minimere potensielle komplikasjoner til respiratorbehandlingen. Hensikt og omfang Målet med denne masteroppgaven har vært å lage en standardisert respiratoravvenningsprotokoll for voksne intensivpasienter med fokus på individuelle tilpasninger. Hensikten med protokollen er å gi støtte til helsepersonell gjennom konkrete anbefalinger for avvenningspraksis. Protokollen skal være kunnskapsbasert og kvalitetssikre forsvarlig, trygg, systematisk og effektiv respiratoravvenning. Bruk av en standardisert avvenningsprotokoll bidrar til å sikre intensivpasienter lik tilgang til den beste intensivsykepleien. Målgruppen for avvenningsprotokollen er primært intensivsykepleieren, men protokollen vil også angå anestesileger og andre i behandlingsteamet rundt pasienten. Metode Vi gjennomførte et strukturert kunnskapssøk og har brukt kunnskapssentrets sjekklister for å vurdere studiene. Oppgaven er basert på Demings sirkel og donabedians triade. Vi har brukt Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer, for å sikre at protokollen oppfyller alle krav for å være kunnskapsbasert. Vi har samlet inn lokale avvenningsprotokoller og vurdert kvaliteten ved å bruke verktøyet The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE). Vi har brukt The Grading of Recommendations Assessment (GRADE), for å gradere styrken på anbefalingene i protokollen. Resultater Vi har utarbeidet en sykepleiestyrt respiratoravvenningsprotokoll som gir konkrete anbefalinger basert på oppdatert kunnskap. Konklusjon Respiratoravvenningsprotokoll skal hindre vilkårlig praksis og bidrar til at ny kunnskap blir innarbeidet og brukt så kvalitetssikring i intensivsykepleien blir ivaretatt.language
dc.description.abstractBackground Standardized weaning protocols have demonstrated to liberate patients earlier from mechanical ventilation, to reduce complications and length of stay in the intensive care unit. Purpose and topiq question Our main goal with this master’s theses has been to create a standardized weaning protocol for adult ICU patients. The protocol have focus on individual adaption. The purpose of the protocol is to provide support to health care professionals through specific recommendations for weaning from mechanical ventilation. The protocol is evidence-based and shall ensure safe, systematic and efficient weaning. Use of a standardized weaning protocol helps ensure ICU patients equal access to the best intensive care nursing. Our goal was to make a nurse-driven weaning protocol, but the protocol will also be regarding anesthesiologists and other members of the multidisciplinary team. Method The literature search is done systematically and we have used a checklist form the evidence-based center to evaluate the quality of the studies. The Deming Cycle, Donabedians triade and guidelines from the Norwegian health department has been used to provide a framework for examining health questions and evaluating quality of health care. Local weaning protocols and our protocol has been evaluated by using The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) tool. Results The result is an evidence-based weaning protocol with recommendations based on updated research. Conclusion An evidence-based weaning protocol results in better outcomes for mechanically ventilated patients in intensive care.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectrespiratoravvenninglanguage
dc.subjectrespiratoravvenningsprotokolllanguage
dc.subjectintensivpasienterlanguage
dc.subjectintensivsykepleielanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleRespiratoravvenningsprotokoll for voksne intensivpasienterlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record