Show simple item record

dc.contributor.advisorReinertsen, Hanne
dc.contributor.authorNæss, Torgun
dc.date.accessioned2017-05-03T06:31:30Z
dc.date.available2017-05-03T06:31:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4848
dc.descriptionMaster i barnesykepleielanguage
dc.description.abstractBakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og smertebehandlingen. En slik studie kan være et bidrag til å forstå og forbedre den postoperative smertebehandling til barn. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling valgt: Hvordan opplever barn mellom 6-18 år postoperativ smerte og smertebehandling? Metode: Studien har et kvalitativt design og semistrukturerte intervjuer ble benyttet som metode. Tjue barn mellom 6-18 år ble rekruttert på to universitetssykehus høsten 2014. Dataanalysen er gjort ved innholdsanalyse basert på Creswells 6 trinn for analyse av kvalitative data. Funn: Halvparten av barna beskrev opplevelse av moderat til sterk smerte. De kunne lokalisere og utdype smerte, samt angi smerteintensitet. Barna beskrev at både medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring hjalp. Tiltak som avledning, avslapning og leieendring gjorde barna selv. Sykepleiernes viktigste tiltak var administrering av medikamenter, informasjon og leieendring. Foreldrenes viktigste bidrag var å være tilstede. Konklusjon: Barn kan selv gi viktig informasjon om sin smerte. Det utfordrer barnesykepleieren til å ta det barnet sier på alvor. Av smertelindrende tiltak kan det se ut som ikke-medikamentelle strategier kan brukes i større omfang. Økt bevissthet i bruk av ulike ikke-medikamentelle tiltak kan være et bidrag til forbedring av postoperativ smertebehandling.language
dc.description.abstractBackgrund: Post operative pain among children is subject to undertreatment despite significant advances being made in research on pain. Studies have shown that children experience moderate to strong postoperative pain. Untreated pain may likely cause unnecessary suffering for children and increase the risk for complications. Purpose: There is no previous research in Norway on childrens perceptions of postoperative pain and pain management. The purpose of the current study is to improve the understanding of how children experience postoperative pain and pain management. This can be a contribution to understanding and improving the treatment for children. The following research question is: How do children aged 6-18 years old experience post operative pain and pain treatment ? Methods: The study design was qualitative and based on semi-structured interviews. Twenty study participants aged 6-18 years old were included in the study, recruited among patients admitted at to university hospitals during the autumn 2014. Content analysis was performed by use of Creswells 6 steps for qualitative data. Results: Half of the children experienced moderate to strong pain. They were able to localize and explain further the pain experienced, as well as report intensity of pain. The children described both pain medication and non-pharmacological pain reliving methods as helpful. Methods such as distraction, relaxation techniques and positioning were undertaken by children themselves. The most important intervention performed by nurses were to administer drugs, provide information and positioning. The most important contribution of the childrens parents was to be present with the child. Conclusion: Children are able to give information about experiences of their pain episode. This challenges the nurse to seriously take into account this information. Increased attention to the use of non-drug-based pain relief interventions may be an important contribution to the improvement of paediatric postoperative pain management.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectpostoperativ smertebehandlinglanguage
dc.subjectpostoperative smerterlanguage
dc.subjectbarn og ungelanguage
dc.subjectopplevelserlanguage
dc.subjecterfaringerlanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.titleBarns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandlinglanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record