• Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter 

      Fuglseth, Kåre Sigvald; Børresen, Beate (Prismet;Årgang 73, hefte 1-2 (2022): Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-22)
      Artikkelen drøfter de to metodekonsepta Filosofisk samtale (FS) og Tren tanken (TT) som utforskende metoder i lys av læreplanens krav om utforsking som sentral metode i grunnskolens KRLE-fag. Vi argumenterer for at vurdering ...