Show simple item record

dc.contributor.advisorFylkesnes, Anne Margrethelanguage
dc.contributor.advisorPajalic, Zadalanguage
dc.contributor.authorOlesrud, Silje Bergliot
dc.contributor.authorSandstad, Anne Cecilie
dc.contributor.authorSkar-Dagestad, Cathrine
dc.date.accessioned2017-02-07T08:27:17Z
dc.date.available2017-02-07T08:27:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3623
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractFormål: Å undersøke jordmors rolle i endringsprosessen gravide gjennomgår i sitt første svangerskap og bidra til å samle og synliggjøre kunnskap om jordmødres erfaringer og opplevelser med utvikling av moderskapet. Problemstilling: Hvordan kan jordmor fremme morstilblivelsesprosessen hos førstegangsfødende? Metode: En kvalitativ studie med individuelle semistrukturerte intervju av syv jordmødre som arbeider i svangerskapsomsorgen i Norge. Resultater/diskusjon: God tid, kontinuitet og å være tilgjengelig for den gravide er viktig for jordmødre i deres arbeid med førstegangsfødende. Relasjonen mellom jordmor og den gravide preges av åpenhet, respekt og genuin interesse. Forberedelse til moderskapet kan ivaretas ved å gi virkelighetsnær, realistisk informasjon og individuell tilpasning og veiledning. Jordmødrene kan hjelpe førstegangsfødende til å sette ord på følelsene i svangerskapet og oppfordre til refleksjon omkring overgangen til moderskapet. Ytre faktorer, som sosiale medier, kan påvirke kvinnen, jordmor og interaksjonen dem imellom. Transisjonsteori sees i sammenheng med og gir teoretisk forankring til diskusjon omkring morstilblivelsesprosessen.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectJordmorlanguage
dc.subjectJordmødrelanguage
dc.subjectModerskaplanguage
dc.subjectSvangerskapsomsorglanguage
dc.subjectFørstegangsfødendelanguage
dc.subjectInteraksjonlanguage
dc.subjectSamhandlinglanguage
dc.subjectTransisjonsteorilanguage
dc.titleFra kvinne til mor - en kvalitativ studie om jordmors rolle i førstegangsfødendes morstilblivelsesprosesslanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record