Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Ellenlanguage
dc.contributor.authorAbdi, Amina Ali
dc.contributor.authorIbrahim, Susan Abukar
dc.date.accessioned2017-02-04T14:31:49Z
dc.date.available2017-02-04T14:31:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3607
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractHensikt: Å få kunnskap om somaliske mødres erfaringer og oppfatninger om egen ammepraksis. Problemstillingen: Hvordan beskriver somaliske mødre egen ammepraksis i Norge, og hvilke kunnskapsbehov har de? Metode: Datamaterialet er innhentet fra fire fokusgruppeintervjuer bestående av total 22 somalisk kvinner. Resultat: Kvinnene hadde en positiv holdning til amming, men få fullammet. Kvinnene beskrev hvordan deres ammepraksis ble påvirket av familien og nettverket, der råd om spedbarnsernæring ofte ikke samsvarte med informasjonen gitt av helsepersonell. Flere kvinner uttrykte vanskeligheter med å navigere mellom motstridende råd. Et ønske om muntlig informasjon fremfor skriftlig ble også påpekt. Konklusjon: Helsepersonell bør være bevisste på kulturelle og tradisjonelle oppfatninger som kan påvirke målgruppens beslutninger i forhold til amming. Her bør det tilrettelegges for kultursensitiv ammeveiledning.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectAmminglanguage
dc.subjectSomaliske mødrelanguage
dc.subjectNorgelanguage
dc.subjectErfaringerlanguage
dc.subjectVeiledninglanguage
dc.title«Amming er godt, men ikke nok» - En kvalitativ studie om somaliske mødres ammepraksis i Norge.language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record