Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaasen, Anne
dc.contributor.advisorLilleengen, Anne Marie
dc.contributor.authorGustavsen, Rikke Troller
dc.contributor.authorTofte, Marthe
dc.date.accessioned2017-02-02T12:55:41Z
dc.date.available2017-02-02T12:55:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3580
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractHensikt: Viderebringe den erfaringsbaserte kunnskapen som jordmødre innehar og benytter i sin ivaretakelse av en frisk kvinne som kommer til avdelingen med lite liv, til bekreftelse på intrauterin fosterdød og i tiden frem til induksjonen. Problemstilling: “Hvordan ivaretar jordmor en kvinne med dødt barn i magen?” Metode: Studien har et kvalitativ induktivt design. Semistrukturerte intervju ble benyttet som datainnsamlingsmetode. 5 jordmødre deltok. Graneheim & Lundman`s kvalitative innholdsanalyse ble brukt ved dataanalysen. Resultat: Ut fra analysen kom vi frem til 3 overordnede temaer: 1. Trygge seg i det første møtet 2. Bruke seg selv i møtet med kvinnen 3. Forberede kvinnen på den stille fødselen. Konklusjon: Funnene våre viser at jordmødrene sitter inne med viktig kunnskap fra praksisfeltet, som uerfarne jordmødre bør få kjennskap til. Vi vil spesielt trekke frem funnene om hvordan jordmødrene bruker jordmorstetoskop og Leopolds håndgrep i deres møte med en kvinne som har kjent lite liv.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectIntrauterin fosterdødlanguage
dc.subjectJordmor;
dc.subjectJordmødre
dc.subjectJordmorstetoskop
dc.subjectErfaringsbasert kunnskap
dc.subjectDødfødsel
dc.subjectLeopolds håndgrep
dc.titleDen vonde stillheten - jordmors ivaretakelse ved intrauterin fosterdødlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel