Show simple item record

dc.contributor.advisorPajalic, Zada
dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.authorEnger, Silje
dc.contributor.authorKletthagen, Silje Heen
dc.date.accessioned2017-02-02T12:23:02Z
dc.date.available2017-02-02T12:23:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3577
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractBakgrunn: Etter en gjennomgang av”ris og ros skjema” ved en barselavdeling, viser det seg at flere mødre opplever at de får sprikende ammeinformasjon, og blir utrygge og forvirret når det kommer til amming av sitt barn. Formål: Formålet med studien er å beskrive hva jordmødre og barnepleiere på barselavdelingen tenker om tilbakemeldingene fra nybakte mødre og hvordan de kan gi samsvarende ammeinformasjon. Metode: Det er en kvalitativ studie, med gruppeintervjuer med jordmødre og barnepleiere. Intervjuene ble analysert med kvalitativ manifest og latent innholdsanalyse. Resultat: Studien viste fire faktorer som var viktig for at ammeinformasjonen oppleves som samsvarende. Mødrenes mottagelighet, kommunikasjon, holdninger til amming og yrkesroller. Konklusjon: Resultatene viste viktigheten av at jordmødre og barnepleiere kan tilpasse ammeinformasjonen slik at mødrene føler de får samsvarende informasjon.language
dc.description.abstractBackground: After preforming a canvass at a postnatal ward and a thorough examination of the results, one can see that an increasing amount of mothers are getting mixed information about breastfeeding, which is making them unsure and confused when it comes to breastfeeding one’s own child. Goal: The goal of this study is to describe what midwives and nursery nurses, in a postnatal ward, think about the feedback that comes from these new mothers and how they can provide this group with same information about breastfeeding. Method: This is a qualitative study, where group interviews with midwives and nursery nurses has been performed. The interviews were analyzed with a qualitative manifest and latent content analysis. Result: Four factors are important to consider if one wants corresponding information about breastfeeding. The receptiveness of mothers, communication, attitudes towards breastfeeding and professional roles. Conclusion: The results showed that the ability of midwives and nursery nurses to adjust the information about breastfeeding is important for the mothers if they are to feel as if they are getting corresponding information.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectAmmeinformasjonlanguage
dc.subjectBarsellanguage
dc.subjectAmming
dc.subjectInformasjon
dc.subjectKommunikasjon
dc.subjectHoldninger
dc.subjectJordmødre
dc.subjectBarnepleiere
dc.titleAmmeinformasjon på barsel: Jordmødre og barnepleieres tanker om hvordan de kan gi samsvarende ammeinformasjon og veiledning til nybakte mødre på barsellanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record