Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaasen, Anne
dc.contributor.advisorTerragni, Laura
dc.contributor.authorBrautaset, Ragnhild Therese
dc.contributor.authorGrorud, Karen R.
dc.date.accessioned2017-02-02T09:12:01Z
dc.date.available2017-02-02T09:12:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3570
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractHensikt: få innsikt i opplevelser og erfaringer av å være gravid på flukt og skape interesse og engasjement rundt en sårbar gruppe i et globalt kvinnehelse perspektiv. Gjennom økt forståelse kan jordmødre og annet helsepersonell gi bedre omsorg og behandling av gravide flyktninger. Problemstilling: Hvilke opplevelser og erfaringer har kvinner i asylmottak fra å være gravide på flukt? Metode: Kvalitativ forskningsmetode med en induktiv design og narrativ tilnærming. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer og en narrativ analyse hvor vi beholdt helheten i historiene. Resultat: Vi konstruerte et hovednarrativ som vårt resultat. Våre hovedfunn Konklusjon: Gravide flyktninger er en sårbar gruppe og svangerskapet skal regnes som et risikosvangerskap. De har behov for beskyttelse, bekreftelse, bli tatt på alvor, sosial støtte og omsorg og behandling fra jordmor og annet kvalifisert helsepersonell. Gjennom bedring av gravide flyktningers situasjon vil man kunne nå FNs bærekraftsmål; under 70 maternelle dødsfall per 100 000 levendefødte globalt.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectFlyktningerlanguage
dc.subjectGraviditet
dc.subjectMødredødelighet
dc.subjectJordmor
dc.subjectSårbar
dc.subjectRisikosvangerskap
dc.titleGravid på flukt - en narrativ analyse av fem kvinners opplevelser og erfaringerlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel