Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMirjam Lukasselanguage
dc.contributor.authorMarsdal, Kjersti Engen
dc.date.accessioned2017-01-20T11:54:28Z
dc.date.available2017-01-20T11:54:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3488
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractIntroduksjon: Formålet med studien var å sammenligne Misoprostol vaginalinnlegg (MVI) med Misoprostol tabletter med tanke på hvor effektive og trygge medikamentene er ved fødselsinduksjon. Materiale og metode: Denne retrospektive kohortstudien inkluderte 171 førstegangsfødende, med ett barn i hodeleie, til termin, og som ble indusert med enten 200 μg MVI (n=85) eller 25 μg Misoprostol tabletter (n=86). Hovedutfallene var tid fra medikamentstart til fødsel og andelen sectio. Resultat: Tid fra medikamentstart til fødsel var gjennomsnittlig 6 timer og 13 minutter kortere i MVI-gruppen (p=0.001), sammenlignet med Misoprostol tablett-gruppen. Andelen sectio var lavere i MVI-gruppen enn i Misoprostol tablett-gruppen, justert OR=0.31 (95 % KI; 0.11-0.92). Konklusjon: Resultatene i denne studien viste at MVI var mer effektivt og tryggere enn Misoprostol tabletter ved fødselsinduksjon. Det er imidlertid ikke publisert andre studier som sammenligner de to medikamentene, mer forskning trengs.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectMisoprostollanguage
dc.subjectFødsel
dc.subjectKeisersnitt
dc.subjectFødselsinduksjon
dc.subjectFørstegangsfødende
dc.titleEn sammenligning av Misoprostol vaginalinnlegg og Misoprostol tabletter for fødselsinduksjon blant førstegangsfødende kvinner: En retrospektiv kohortstudie.language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel