Show simple item record

dc.contributor.advisorWright, Janlanguage
dc.contributor.authorOprann, Ingeborg
dc.date.accessioned2017-01-17T13:32:33Z
dc.date.available2017-01-17T13:32:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3475
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemerlanguage
dc.description.abstractDenne studien tar for seg vold i arbeidslivet. Artikkelen utdyper teori om organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og tar for seg sikkerhetskulturen ved fire virksomheter i privat helse- og sosialsektor i Rogaland fylke. Virksomhetene tilbyr omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede, og arbeidet kan innebære bruk av tvang og makt. I den teoretiske delen av studien gis en oversikt over organisasjons- og sikkerhetskulturbegrepene, og det benyttes blant annet James Reasons kriterier for en informert sikkerhetskultur. Ved å se på virksomhetenes rapporterende, rettferdige, fleksible og lærende kulturer mener Reason at vi kan karakterisere nivået på sikkerhetskulturen. Teoribidraget suppleres av Edgar Scheins ideer om nivåer innen organisasjonskultur. Det sees også på hvordan de ansatte opplever sin egen sikkerhet når arbeidet kan innebære bruk av tvang og makt. Det empiriske materialet som presenteres i studien er innhentet via en kvantitativ spørreundersøkelse ved fire private virksomheter som tilbyr omsorgstjenester til psykisk utviklingshemmede som kan ha utfordrende atferd, og der arbeidet kan innebære bruk av tvang og makt. Undersøkelsen endte med 65 respondenter fordelt blant de ansatte, med variasjon i kjønn, stilling, alder og utdanning. Målsettingen med studien har vært å få en økt forståelse for de ansattes virkelighet. Funnene tyder på at kulturen ved en arbeidsplass danner en kontekst for oppfattelsen av viktigheten og verdien som tillegges sikkerhet. Resultatene bidrar til innsikt i hvordan arbeidsmiljøet kan tilrettelegges for å bedre sikkerheten til de ansattelanguage
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskaplanguage
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2016
dc.subjectSikkerhetskulturlanguage
dc.subjectOrganisasjonskultur
dc.subjectHMS
dc.subjectTvang
dc.subjectMakt
dc.subjectPsykisk utviklingshemmede
dc.subjectVold
dc.titleSikkerhetskultur i omsorgsarbeid: En studie av personellsikkerhetlanguage
dc.title.alternativeSafety culture in health care: A study in personnel safetylanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record