Show simple item record

dc.contributor.advisorLian, Torunn
dc.contributor.authorTorve, Bjørn André
dc.date.accessioned2016-12-01T14:32:48Z
dc.date.available2016-12-01T14:32:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3460
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractArtikkel 1 - Overdreven gambling som en avhengighet: Teori og behandling fra et atferdsanalytisk perspektiv. Denne artikkelen vil beskrive en historisk utvikling av gambling, og hva det innebærer å være avhengig av pengespill. Det vil bli redegjort for diagnose, og hvordan nyere forskning har endret synet på spilleavhengighet. Tidligere ble spilleavhengighet antatt til å være en impulskontrollforstyrrelse som nå kategoriseres som en avhengighet på linje med rusmisbruk. Endringene gjør overdreven gambling enda mer komplekst. Artikkelen tar videre for seg et atferdsanalytisk perspektiv, hvor det presenteres funksjonelle analyser og eksperimentell forskning som har avdekket flere miljømessige variabler som kan opprettholde spilleatferd. Herunder beskrives: forsterkningsskjema, etablerende operasjon og setting-hendelse, delay discouting, near miss-effekt og verbal atferd med overtroisk atferd og regelstyrt atferd. Verbal atferd og spesielt regelstyrt atferd kan se ut til å spille en vesentlig rolle for opprettholdelse av spilleatferd. Det vil også bli presentert behandlingsintervensjoner av spilleavhengighet fra et atferdsanalytisk perspektiv. Tidligere behandlingsformer var: aversiv terapi, multimodal atferdsanalytisk behandling og imaginær desensitivisering, som alle hadde klare begrensninger. I nyere tid har kognitiv atferdsterapi vist lovende resultater for kortere perioder. Artikkelen vil videre presentere aksept- og forpliktelsesterapi som foreløpig ikke er evaluert overfor denne problematikken, men som viser lovende resultater ovenfor andre former for avhengighet. Artikkel 2 - Effekt av kontekstuelle stimuli på gambling Formålet med denne studien var å replikere tidligere studier om gambling med bruk av betinget diskriminasjonstrening og kontekstuelle cues. I tillegg ønsket vi å utvide tidligere forskning på spilleatferd med å bruke kontroll 1 av silent dog metoden. Det innebærer å undersøke om det er samsvar mellom hva deltagerne sier og gjør i en gambling situasjon. Tidligere funn har vist at deltagere endrer fargepreferanse som følge av betinget diskriminasjonstrening, hvor kontekstuelle cues er "mer enn" og "mindre enn", men resultatene er varierte og man antar at deltagerne etablerer selv-genererte regler for hvordan de skal spille. Denne studien replikerer tidligere funn ved at 9 av 10 deltagere endrer preferanse fra pretest til posttest 1, og 4 av 9 deltagere endrer preferanse fra posttest 1 til posttest 2. Interessante funn fra kontroll 1 av silent dog metoden er at 7 av 10 deltagere har en høy korrespondanse mellom hva de sier og gjør i en gambling situasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskapen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2016
dc.subjectSpilleavhengigheten_US
dc.subjectFunksjonelle analyseren_US
dc.subjectForsterkningsskjemaen_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.subjectVerbal atferden_US
dc.subjectRegelstyrt atferden_US
dc.subjectEtablerende operasjonen_US
dc.subjectBehandlingsintervensjoneren_US
dc.titleSpilleavhengighet: En atferdsanalytisk forståelseen_US
dc.title.alternativeOverdreven gambling som en avhengighet: Teori og behandling fra et atferdsanalytisk perspektiv: artikkel 1en_US
dc.title.alternativeEffekt av kontekstuelle stimuli på gambling: artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record