Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNyström, Maria
dc.contributor.authorHaram, Mette Feie
dc.date.accessioned2016-05-20T08:36:30Z
dc.date.available2016-05-20T08:36:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3292
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractDet er et økende antall ungdom og unge voksne som faller ut av skole og arbeidsliv. Mange av dem sliter med psykiske vansker og finner seg ikke helt til rette. Dette er bekymringsfullt ut fra både et folkehelseperspektiv og for den enkelte det gjelder. Hensikten med studien er å forsøke å bidra til økt kunnskap om frafall i videregående skole, ved hjelp å belyse hvordan fem ungdommer med psykiske helsevansker opplevde det å falle ut av skolen og hvordan de selv forsto det som skjedde. Studien har sett på hvordan Antonovskys teori om salutogenese og ”a sense of coherence” (en opplevelse av sammenheng) kan benyttes for å fremme mestring og styrke den psykiske helsen ikke bare hos enkeltindividet, men også som et perspektiv og en metode i samfunnet for øvrig. Det er benyttet et kvalitativt forskningsdesign med en fenomenologisk tilnærming. Studien ble gjennomført ved hjelp av semi-strukturerte dybdeintervjuer med fem ungdommer som alle hadde psykiske vansker og som hadde droppet ut av videregående skole. Resultatene viser at ungdommene ikke følte seg sett og møtt på videregående skole og at de opplevde dette som en av faktorene til drop-out fra skolen. Resultatene viser også at mobbing er et stort problem i videregående skole og at mobbing førte til økt angst og større skolefravær hos ungdommene i studien. Angst, depresjon og lav selvfølelse har gått igjen i ungdommenes beskrivelse av sin hverdag. Som et lyspunkt kommer det frem at ungdommene ikke har gitt opp håpet om å fullføre videregående skole. De ønsker alle å fullføre videregående opplæring når de er der at de kan mestre skolegangen.en_US
dc.description.abstractThere are a rising number of youths and young adults that drop out of school and work. A lot of them are having issues with their mental health and finding their place in society. This is worrying from a public health perspective as well as from an individual perspective. The goal of this study is to add to the knowledge concerning dropout in upper secondary school. This is done through highlighting how five youths with mental health issues experienced what it was like dropping out from school and how they understood their own experience. The study have examined how Antonovsky’s theory of Salutogenesis and “a sense of coherence” can be used to promote a feeling of mastery and strengthen the mental health of not only the individual, but also as a perspective and method in society overall. This study has a qualitative research design with a phenomenological approach. It was conducted by using semi-structured interviews with 5 youths. Every youth had mental health issues and had dropped out of upper secondary school. The results show that the youths did feel like they were not being seen at school, and that this was one of the major reasons as to why they ended up with dropping out. The results also show that bullying is a major problem in upper secondary school and that this results in rising level of anxiety and missed attendance. Anxiety, depression and a low self-esteem are recurring themes in their description of their every day lives. The 5 youths all stated that they wished to graduate from upper secondary school as soon as their able to handle their every day lives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectpsykiske vanskeren_US
dc.subjectvideregående skoleen_US
dc.subjectdrop-outen_US
dc.subjectfrafallen_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjecthelsefremmende arbeiden_US
dc.subjectsense of coherenceen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleDrop-out fra skolen - En kvalitativ undersøkelse av drop-out blant ungdom med psykiske helseproblemeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel