Show simple item record

dc.contributor.authorLøyland, Borghilden_US
dc.contributor.authorTodal, Lineen_US
dc.contributor.authorAndenæs, Randien_US
dc.date.accessioned2016-04-21T08:45:20Z
dc.date.available2016-04-21T08:45:20Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationLøyland, B., Todal, L., & Andenæs, R. (2016). Kvinner og menns vurdering av helse og funksjonsevne i HUNT 3 etter hjerneslag. Sykepleien Forskning, 11(1).en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1345169en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3267
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det årlig cirka 15 000 sykehusinnleggelser på grunn av hjerneslag. Utenlandske studier har vist at flere kvinner enn menn rapporterer dårligere helse og funksjonsevne etter hjerneslag, men dette er lite undersøkt i Norge. Hensikt: Undersøke om det er forskjell i kvinner og menns vurdering av helse, funksjonsevne, evne til å ivareta dagliglivets aktiviteter, og bruk av helsetjenester etter hjerneslag. Metode: Tverrsnittstudie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) innsamlet fra 2006–2008. Studien inkluderer 1190 personer som har hatt hjerneslag, 572 (48,1 prosent) kvinner og 618 (51,9 prosent) menn. Resultat: 71,5 prosent kvinner og 73 prosent menn hadde kommet seg helt etter siste hjerneslag. Kun 6,2 prosent hadde svært alvorlig, alvorlig eller moderat funksjonssvikt. Kvinner ble sjeldnere innlagt på sykehus enn menn (p<0,001). Signifikant flere menn vurderte helsen som god etter hjerneslaget. Flere kvinner over 70 år brukte hjemmehjelp og hjemmesykepleie det siste året (p<0,001). Færre kvinner hadde venner som kan hjelpe dem (p=0,001). Konklusjon: Det er ingen forskjell i funksjonssvikt mellom kvinner og menn etter hjerneslag. De fleste klarer seg uten hjelp til å vaske seg, dusje, kle på seg, legge seg, stå opp og spise. Flere kvinner vasker klær og lager mat, mens flere menn kjører bil. Kvinnene bor oftere alene, bruker hjemmehjelp og hjemmesykepleie. En viktig implikasjon for sykepleiepraksis er å tilrettelegge individuell tilpasset behandling og opptrening.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.subjectkvinner og menns vurderingen_US
dc.subjecthelse og funksjonsevneen_US
dc.subjectHUNT 3en_US
dc.subjectHjerneslag
dc.titleKvinner og menns vurdering av helse og funksjonsevne i HUNT 3 etter hjerneslagen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/Sykepleienf.2016.56822


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record