Show simple item record

dc.contributor.authorArntzen, Eriken_US
dc.contributor.authorLøkke, Jon Arneen_US
dc.date.accessioned2016-03-21T12:44:16Z
dc.date.available2016-03-21T12:44:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationArntzen, E. & Løkke, J. A. 82015). Visuelle analyser av data - er det greit å ikke vite alt?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 42, 97-105.en_US
dc.identifier.issn0809-781Xen_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1317460en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3143
dc.description.abstractArtikkelen omhandler problemstillinger knyttet til bruken av visuelle analyser av data fra linje-grafer. Visuelle analyser eller prosedyrer dreier seg om slutninger om tiltak har ført til effekt. Videre er visuelt baserte slutninger mest benyttet i anvendt atferdsanalyse. Et supplement er slutninger støttet av statistiske prosedyrer, men statistikkmotstanden blant atferdsanalytikere har vært massiv—vi beskriver motstanden og årsakene. Et vesentlig moment er imidlertid at slutninger eller konklusjoner om effekt bør være uten for mye feil. Vi kommer inn på mulige feil ved visuelle analyser og ved slutninger om effekt. Generelt er det tre kilder til slutningsfeil; feil ved sansing, feil ved tenking og en kombinasjon. Visuelle analyser er sårbare for feil knyttet til synssansen, og et vesentlig spørsmål er om statistikk er et ønskelig hjelpemiddel for å forbedre visuelt baserte slutninger. Vi svarer ja på spørsmålet og anbefaler at statistiske teknikker inngår i atferdsanalytikernes repertoar.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Atferdsanalytisk Foreningen_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42en_US
dc.subjectVisuelle analyseren_US
dc.subjectStatistiske analyseren_US
dc.subjectSlutningeren_US
dc.subjectFeil i dataanalyseen_US
dc.subjectGrafiske framstillingeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.titleVisuelle analyser av data - er det greit å ikke vite alt?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record