Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Martin Øverlienen_US
dc.contributor.authorStrømgren, Børgeen_US
dc.date.accessioned2016-03-09T10:39:34Z
dc.date.available2016-03-09T10:39:34Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationMyhre, M. Ø. & Strømgren, B. (2015). Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, 42(2), 79-90.en_US
dc.identifier.issn0809-781Xen_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1299844en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3122
dc.description.abstractDepresjon er en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene, men har likevel mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere før de senere årene. Artikkelen presenterer atferdsanalytiske forståelser av depresjon. Forståelsene inkluderer hvordan respondent og operant betinging—med forsterkningsdeprivasjon—interagerer i utvikling og opprettholdelse av tilstanden. En forståelse er basert i molekylære analyser og en annen i molære analyser. Begge analysemodeller gjennomgås med henvisning til eksperimenter og utledede behandlingsmodeller. De utledede behandlingsmodellene Behavioral Activation (BA), og Brief Behavioral Activation for Depression (BATD) blir presentert og sammenlignet. Avslutningsvis oppsummeres nåværende kunnskap, og tema som stadig trenger utdypelse beskrives.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Atferdsanalytisk Foreningen_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2)en_US
dc.subjectAtferdsaktiveringen_US
dc.subjectdepresjonen_US
dc.subjectempirisk støttede tilnærmingeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264en_US
dc.titleAtferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjonen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record