Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFagerstrøm, Asle
dc.contributor.authorGulliksen, Marit
dc.date.accessioned2015-08-05T13:03:39Z
dc.date.available2015-08-05T13:03:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2643
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractHensikten med artiklene er å rette søkelyset på e-læring og hvilke muligheter som ligger i disse læringsplattformene. E-læring har blitt fremtidens verktøy ved kompetanseheving av ansatte både i privat og offentlig sektor. Det ligger mange muligheter i design der en kan bruke rene nettstudier, en kombinasjon av e-læringskurs og ordinær undervisning, og mobil læring. Læring er i denne sammenheng sett i et atferdsanalytisk perspektiv. Artikkel I er en litteraturstudie der det vil bli sett på utviklingen av nettstudier og hvordan sosiale medier kan brukes som et kommunikasjonsmedium i undervisning. De finnes et utall sosiale medier, men i denne sammenhengen er det valgt å fokusere på Facebook. Facebook er det mediet som har flest brukere og som har flere ulike muligheter for kommunikasjon. Artikkelen ser på noe av den forskning som foreligger omkring bruken av e-læring i høyere utdanning kombinert med sosiale medier. Artikkel II er en eksperimentell studie av opplæringsdesign for bruk på smarttelefoner og nettbrett. Designet har tatt utgangspunkt i gamification og atferdsanalytisk læringsteori. Ved å bruke elementer fra spillteknologien og prinsipper fra atferdsanalysen ble det designet en spillapplikasjon. Applikasjonen besto av 20 flippkort med spørsmål og tilhørende svar. Utvalget i studien ble hentet fra helse- og omsorgssektoren i en kommune. Studien skal prøve å gi noen svar på hvordan mulighetene for kommunikasjon gjennom sosiale medier kan påvirke resultatene av ulik opplæringsdesignen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2015
dc.subjectKomplekse systemeren_US
dc.subjectAtferdsvitenskapen_US
dc.subjectE-læringen_US
dc.subjectSosiale medieren_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectGamificationen_US
dc.subjectNettstudieren_US
dc.subjectOpplæringsdesignen_US
dc.titleE-læring og sosiale medieren_US
dc.title.alternativeE-learning and social mediaen_US
dc.title.alternativeSosiale medier og nettbaserte studier: facebook som kommunikasjonsmedia i e-læring. Artikkel 1en_US
dc.title.alternativeMobil læring og gamification: en studie i bruk av gamification til utdanning av helsepersonell. Artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel