Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsrud, Liven_US
dc.contributor.authorPahr, Ingunen_US
dc.contributor.authorKvarme, Lisbeth Gravdalen_US
dc.date.accessioned2015-03-16T12:37:18Z
dc.date.available2015-03-16T12:37:18Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationPahr, I., & Kvarme, L. G. Hjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasienten. Sykepleien Forskning (3)en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1195440en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2535
dc.description.abstractBakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer, ofte omtalt som nedstemte. Depressive symptomer kan forveksles med symptomer på andre lidelser eller aldring, og blir derfor ikke oppdaget. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan hjemmesykepleiere beskriver den nedstemte pasienten som har enkelte depressive symptomer, og hvilke tiltak de utfører innenfor hjemmesykepleiers handlingsrom. Metode: Studien har et kvalitativt beskrivende design. Ti intervjuer ble gjennomført med hjemmesykepleiere i et byområde. Det ble gjort en beskrivende tematisk tekstanalyse av materialet. Resultat: Hjemmesykepleieren iden-tifiserer pasienter med depressive symptomer ved å se etter endring i pasientens vante mønster. Kjennskap til pasienten er vesentlig for å se endringen og skille den fra andre tilstander. Hjemmesykepleier iverksetter «det lille ekstra»-tiltak i forhold til den nedstemte pasienten. Det kan være samtaler om dagligdagse emner eller utforskning av pasientens bekymringer. På grunn av mangel på kontinuitet i arbeidet, har hjemmesykepleier en begrenset mulighet til å følge opp tiltakene. Konklusjon: Informantene beskriver endring i pasientens vante mønster som kjennetegn på den nedstemte pasienten. Informantene utfører tiltak i tillegg til vedtaket pasienten har ved å skyve på oppgavene på dagens arbeidsliste. Samtalen har en vesentlig rolle i tiltakene. Hjemmesykepleien kommer i et krysspress mellom pasienten på den ene siden og organisasjonens krav på den annen siden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;(3)en_US
dc.subjectDepresjonen_US
dc.subjectNedstemtheten_US
dc.subjectHjemmesykepleieen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleHjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasientenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0133


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record