Show simple item record

dc.contributor.authorGroven, Karen Synneen_US
dc.contributor.authorEngelsrud, Gunnen_US
dc.date.accessioned2015-03-11T10:15:00Z
dc.date.available2015-03-11T10:15:00Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationGroven, K. S., & Engelsrud, G. (2014). Når fedmekirurgi vurderes som" siste sjanse". Sykepleien Forskning, 9(3)en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1145878en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2480
dc.description.abstractBakgrunn: Fedmekirurgi har i løpet av de siste årene etablert seg som en medisinsk metode i eksplosiv vekst. Stadig flere får tilbud om denne behandlingsmetoden, og av disse er over 70 % kvinner. Hensikt: Å undersøke kvinners begrunnelser for å velge fedmekirurgisk behandling. Metode: Empirien baserer seg på individuelle dybdeintervju med 22 norske kvinner som alle hadde gjennomgått en gastric-bypass operasjon. Funnene er analysert tematisk. Resultater: Mye står på spill når kvinner velger fedmekirurgisk behandling, både helsemessig og sosialt. De risikerte alvorlig sykdom og tidlig død om de ikke gikk betydelig ned i vekt. På den andre siden risikerte de å få alvorlige og livstruende komplikasjoner, samt plagsomme bivirkninger som følge av selve operasjonen. Stilt overfor dette dilemmaet ble et annet aspekt vurdert som betydningsfullt, nemlig ønsket om å få en sosialt akseptert kropp. Konklusjon: Kvinnenes tiltro til kirurgi som deres siste sjanse var særlig relatert til frykten for hva som kunne skje om de lot være å benytte seg av denne behandlingen. Det var vanskelig å ta innover seg at behandlingen i seg selv kunne resultere i problematiske bivirkninger og livstruende komplikasjoner. Denne troen på at det kun finnes et alternativ må sees i lys av fedmekirurgiens framvekst som medisinsk behandlingsmetode, hvordan det er blitt et kommersielt felt, samt tidens sterke idealisering av slanke og faste kropper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;9(3)en_US
dc.subjectFedmeen_US
dc.subjectKirurgien_US
dc.subjectBivirkningeren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleNår fedmekirurgi vurderes som «siste sjanse»en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0136


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record