Show simple item record

dc.contributor.authorUlvestad, Kineen_US
dc.contributor.authorBruusgaard, Kari Anetteen_US
dc.contributor.authorNilsson, Birgitta Blakstaden_US
dc.contributor.authorHellem, Elisabeten_US
dc.date.accessioned2015-03-11T10:14:56Z
dc.date.available2015-03-11T10:14:56Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationUlvestad, K., Bruusgaard, K.A., Nilsson, B.B. & Hellem, E. (2014). Kvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabilitering. Fysioterapeuten, 81(8), 20-26en_US
dc.identifier.issn0016-3384en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1173508en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2471
dc.description.abstractHensikt: Å utdype forståelsen av hva kvinner opplever som viktig i hjerterehabilitering i fase 2 med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet etter en hjertehendelse. Design og metode: En kvalitativ studie basert på et fokusgruppeintervju, analysert gjennom systematisk tekstkondensering. Materiale: Fire kvinner som hadde deltatt i hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten. Funn: To hovedtemaer ble identifisert; «Styrket tro på egen kropp» og «Fra ledet til selvstyrt – istandsatt gjennom kroppslige erfaringer, erkjennelse og forståelse». Konklusjon: Denne studien viser at tidlig oppstart med treningsbasert rehabilitering gir viktige erfaringer som bidrar til styrket tro på egen kropp, redusert engstelse for hva hjertet tåler og økt bevissthet på betydningen av trening og fysisk aktivitet. Kompetente fysioterapeuter og likemenn trekkes frem som avgjørende bidragsytere i prosessen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorske fysioterapeuters forbunden_US
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;81(8)en_US
dc.subjectHjerterehabiliteringen_US
dc.subjectTreningen_US
dc.subjectBrukerkunnskapen_US
dc.subjectKvinneren_US
dc.subjectMestringen_US
dc.titleKvinners opplevelser av trening under og etter hjerterehabiliteringen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionUtgivers pdfen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record