Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStølås, Lise Løvereideen_US
dc.contributor.authorRamvi, Ellenen_US
dc.contributor.authorSkarpaas, Lisebet Skeieen_US
dc.date.accessioned2015-03-10T14:02:56Z
dc.date.available2015-03-10T14:02:56Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationStølås, L. L., Ramvi, E., & Skarpaas, L. S. (2014). Et for friskende arbeidsliv?-Helsetjenestens rolle og funksjon i inkludering av mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsliv, sett fra et lederperspektiv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(4), 297-306.en_US
dc.identifier.issn1503-6707en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1180269en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2443
dc.description.abstractI Norge har det vært økende vektlegging av arbeidsintegrerende tiltak for mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsmarked. I denne artikkelen utforsket vi lederes erfaringer med helsetjenestens rolle i arbeidsinkluderingen. Det ble foretatt 15 semi-strukturerte intervju med ledere fra ulike deler av arbeidslivet. Analyse av materialet viste at lederne hadde liten erfaring med helsetjenesten, og hadde vanskelig for å se for seg helsetjenestens rolle i inkluderingsprosessen. Noen av lederne uttrykket likevel behov for økt kompetanse på psykiske helseplager. Lederne hadde negative forestillinger om helsetjenesten som kan utgjøre en barriere i samarbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for psykisk helsearbeid;11(4)en_US
dc.subjectArbeidsinkluderingen_US
dc.subjectPsykiske helsevanskeren_US
dc.subjectSupported Employmenten_US
dc.titleEt for friskende arbeidsliv? - Helsetjenestens rolle og funksjon i inkludering av mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsliv, sett fra et lederperspektiven_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionThis is a postprint version of a published article.en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN1504-3010-2014-04-02


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel