Show simple item record

dc.contributor.authorVågan, Andreen_US
dc.contributor.authorErichsen, Torunnen_US
dc.contributor.authorLarsen, Kristianen_US
dc.date.accessioned2015-02-10T09:38:05Z
dc.date.available2015-02-10T09:38:05Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationVågan, A., Erichsen, T., & Larsen, K. (2014). En mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Sykepleien Forskning, 9(2), 175-181.en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1153943en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2360
dc.description.abstractBakgrunn: De siste årene har kunnskapssyn og kritisk tenkning i sykepleie blitt satt på agendaen. Hensikt: Hensikten med artikkelen er å undersøke dagens sykepleierstudenters syn på kunnskap og læring. Metode: Artikkelen har et «explanatory mixed methods design» og bruker kvantitative data fra en kandidatundersøkelse om syn på viktigheten av ulike typer læringsaktiviteter og kompetanseelementer, samt fokusgruppeintervju med tolv av disse studentene. Hensikten med fokusgruppene var å utdype og utvide vår informasjon om studentenes syn på kunnskap. Resultater: Den kvantitative analysen tyder på at praksisstudier, praktiske og teoretiske kunnskaper og forskning anses som noe av det viktigste for å bli en sykepleier. Analysen av de kvalitative dataene peker imidlertid også på at studenter innehar et teknisk-instrumentelt syn på kunnskap og læring som innebærer at visse typer kunnskaper anses som lite relevant for deres egen utvikling. Konklusjon: Studenters instrumentelle kunnskapssyn representerer en utfordring for framtidig sykepleierutdanning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;9(2)en_US
dc.subjectSykepleiestudenteren_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectKunnskapssynen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleEn mixed methods studie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læringtudie: Sykepleierstudenters syn på kunnskap og læringen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0087


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record