Show simple item record

dc.contributor.authorHuse, Anne-Brit
dc.date.accessioned2014-09-08T12:32:18Z
dc.date.available2014-09-08T12:32:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2122
dc.descriptionMaster i rehabilitering og habiliteringen_US
dc.description.abstractAnkel-Fot ortose (AFO) er et utbredt behandlingstiltak for barn med CP. Hovedmålet med ortose er å bedre funksjon og fremme deltagelse. Det finnes flere forskjellige AFO modeller som blir tilpasset barn med samme funksjonsnedsettelse. Målet med denne studien er, etter å ha tilpasset to ortosetyper, DAFO og KG ortose, å utforske med tredimensjonal databasert bevegelsesanalyse (3DBA), og ved å spørre barna om opplevelsen av ortosebruk, om den ene ortosen er å foretrekke framfor den andre. For å oppnå det ble fem barn med spastisk unilateral CP involvert i studien. Det ble utført 3DBA målinger barbeint, med DAFO ortose, og med KG ortose, og barna svarte på et spørreskjema om bruk av ortosene. Gangparametre, ankel- og kne-bevegelsen i sagittalplanet, fotprogresjonen og effekten i frasparket ved gange med de to ortosemodellene ble sammenlignet og beskrevet. Barbeint gange ble sammenlignet med gange med ortosene. Barnas opplevelse av de to ortosene ble beskrevet. Resultatene av studien går til fordel for gange med DAFO framfor KG ortosen både ved gange og barnas preferanser. Hastigheten var høyere, sagittalplansbevegelsen i ankle og knær var bedre og effekten i frasparket større. Utvalget er lite, så studier med flere barn bør utføres med tanke på langtidseffekt på kneekstensjonen ved bruk av KG ortosen, og DAFO ortosen bør forsterkes for å hindre økt plantarfleksjon.en_US
dc.description.abstractTreatment with Ankle - Foot orthosis for children with CP is widespread. The main goal is to improve function and to promote participation. There are several different AFO models that are designed for children with the same disability. The aim of this study was, having fitted two models of orthosis, DAFO and KG orthosis, to explore with three-dimensional computerized motion analysis (3dBA ), and the children's experience of the use of the orthosis, if one orthosis is preferable to the other. To achive this, five children with spastic unilateral CP were involved in the study. It was performed 3dBA measurements barefoot, with DAFO orthosis, and with KG orthosis. After that the children answered a questionnaire about the use of the orthosis. Gaitparameters, ankle and knee motion in the sagittal plane, foot progression angle, and the effect of push-off during walking with the two orthosis were compared and described. Barefoot walking were compared with walking with orthosis. Children's experience of the two orthosis were described. The results of the study are in favor of walking with DAFO compared to KG orthosis, both measured with 3DBA and children's preferences. The walking speed was higher, sagittalplan movements of the ankle and knee was better, and the effect in push-off greater. Both types of orthosis improved the gait compared to barefoot walking which is consistent with previous studiesen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectCerebral pareseen_US
dc.subjectGangeen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764en_US
dc.subjectOrtoseen_US
dc.titleForskjeller og likheter mellom Dynamisk Leddet Ankel-Fot-Ortose (leddet DAFO) og KiddieGAIT-ortose til barn med spastisk unilateral cerebral parese. En pilotstudie. En kvantitativ studie av barns gange, og en beskrivelse av barnas opplevelse av ortosene.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record