Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRognstad, May Karinen_US
dc.contributor.authorBrekke, Idunnen_US
dc.contributor.authorHolm, Evaen_US
dc.contributor.authorLinberg, Cecilieen_US
dc.contributor.authorLühr, Ninaen_US
dc.date.accessioned2014-02-06T11:38:08Z
dc.date.available2014-02-06T11:38:08Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationRognstad, M. K., Brekke, I., Holm, E., Lindberg, C. & Lühr, N. (2013). Underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens. Sykepleien Forskning, 8(4)en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1076083en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1813
dc.description.abstractBakgrunn: Eldre personer med hukommelsestap er svært utsatt for underernæring. Tidligere studier har i hovedsak fokusert på pasienter som bor på institusjon. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge og belyse ernæringsstatusen til eldre hjemmeboende pasienter med demens og kognitiv svikt som får bistand av hjemmetjenesten i fire bydeler i Oslo. Metode: Det ble gjennomført en tverrsnittsstudie i fire utvalgte bydeler i Oslo, (N=282). Instrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA) ble benyttet til innsamling av data. Logistisk regresjonsanalyse ble anvendt for å analysere dataene, og resultatene presenteres i oddsratioer. Resultater: Studien viser at underernæring er svært utbredt blant hjemmeboende pasienter med kognitiv svikt og demenssykdom. Omkring halvparten av pasientene var underernært eller sto i fare for underernæring. Det å være kvinne og ha problemer med matinntak viser seg å være viktige risikofaktorer for underernæring. Konklusjon: Resultatene i studien viser at det er avgjørende at helsepersonell og pårørende er kjent med risikofaktorene for underernæring. Nødvendige tiltak må iverksettes på et tidlig stadium for å forhindre alvorlig underernæring og sykdom som følge av dette.en_US
dc.description.abstractMalnutrition in elderly people living at home with cognitive impairment and dementia Background: Elderly people with memory loss are particularly vulnerable to malnutrition. Previous studies have mainly focused on elderly living in an institution. Objective: The purpose of this study is to identify the nutritional status of elderly with dementia who live at home. Method: The survey design was conducted in four selected districts in Oslo (N = 282). Mini Nutritional Assessment Instrument (MNA) was used for data collection. Logistic regression analysis was used to analyze the data and the results were presented in odds ratios. Results: Our results show that malnutrition is highly prevalent among home-living patients with cognitive impairment and dementia. About one-half of the patients were malnourished or were at risk of malnutrition. Being a woman and having problems with food intake appears to be important risk factors for malnutrition. Conclusion: One interpretation of these results is that it is essential that health professionals and the patients’ relatives are aware of these risk factors, and that necessary measures are implemented at an early stage, in order to prevent severe malnutrition and subsequent disease.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleieforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;8(4)en_US
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectUnderernæringen_US
dc.subjectDemensen_US
dc.subjectHjemmetjenestenen_US
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleUnderernæring hos eldre hjemmeboende personer med demensen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2013.0137


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel