Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Stein
dc.contributor.authorHaukaas, Eivind
dc.date.accessioned2013-08-09T08:40:20Z
dc.date.available2013-08-09T08:40:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1531
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractSeleksjon som forklaring på endring benyttes både for å forklare endring av en art, individenes adferd og kulturer. Bestanddeler og endring innen kulturer er gjenstand for diskusjoner. Innen behaviorismen finnes det teoretiske forklaringer for kulturell seleksjon utarbeidet av Sigrid S. Glenn og Maria E. Malott. Seleksjon er en generell prosess og kan benyttes som teoretisk grunnlag i forsøk, det som selekterer er i forsøkssammenheng de uavhengige variablene. Det som selekteres er de avhengige variabler. I del 1 av denne masteroppgaven belyses metode for forskning på kulturell seleksjon med en behavioristisk tilnærming, spesielt er fokus på hvilke variabler som bør benyttes. Det ble gjennomført et søk etter litteratur og funn tolkes opp mot eksisterende behavioristisk teori. Det argumenteres for at den avhengige variabel i forsøk på kulturell seleksjon bør være sammenvevede gjensidig avhengige adferdskontingenser - ”interlocking behavioral contingencies” (IBC). Del 2 av oppgaven er et empirisk forsøk med bruk av variablene spesifisert i del 1. Det demonstreres en endring i adferdsproduktet til en kulturell gruppe ved endring i betingelsene eksternt til den kulturelle gruppen. Det argumenteres for at endringen kun kan forklares med enheter definert som kulturelleen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2013
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.subjectKulturell seleksjonen_US
dc.subjectMetakontingensen_US
dc.titleKulturell seleksjon og metakontingensen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record