Show simple item record

dc.contributor.advisorTveiten, Sidsel
dc.contributor.authorTenvig, Carina
dc.date.accessioned2013-08-07T06:23:10Z
dc.date.available2013-08-07T06:23:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1512
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: Per mars 2013 fullfører kun 69,5 % av norsk ungdom videregående opplæring på normert tid. Dette har store konsekvenser, både for samfunnet og for den enkelte. Frafall fra videregående opplæring bidrar til økte sosiale ulikheter og marginalisering. Hensikt: Å undersøke hva ungdom mener har betydning for om de fullfører videregående opplæring. Teoretisk forankring: Fullføring av videregående skole antas å ha positive konsekvenser for den enkeltes helse. Empowerment er sentralt innen det helsefremmende arbeidet, og henger tett sammen med makt. Anerkjennelse, medvirkning og omfordeling av makt kan bidra til at ungdom oppnår større kontroll over eget liv og til at de forbedrer sin helse gjennom en empowermentprosess. Metode: Denne studien er utført ved hjelp av kvalitative dybdeintervjuer. Intervjuene er analysert ved hjelp av koding og kategorisering, kondensering og abstrahering. Syv ungdommer mellom 18 og 23 år har blitt intervjuet. Informantene i denne studien var deltagere i et kommunalt fattigdomsbekjempende prosjekt på Østlandet. Resultater: Resultatene fra denne studien antyder at kontekst, anerkjennelse og manglende anerkjennelse, samt ungdoms personlige ressurser har betydning for om ungdom fullfører videregående opplæring. Konklusjon: At det er mye som har betydning for om ungdom fullfører videregående opplæring er tydelig. Det kreves innsats på mange nivåer og i ulike former. Ungdoms sosiale relasjoner, og kvaliteten på disse relasjonene, spiller antagelig en stor rolle. Respekt og forståelse for hver enkelt ungdoms livserfaringer kan bidra til økt fullføringsprosenten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2013
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectHelsefremmingen_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectSosiale ulikheteren_US
dc.subjectFrafallen_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectMarginaliseringen_US
dc.titleGnist i sjela: En kvalitativ studie av hva ungdom mener har betydning for om de fullfører videregående opplæringen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record