Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSjøveian, Aud Karin Hjelpdahlen_US
dc.contributor.authorLeegaard, Mariten_US
dc.date.accessioned2013-03-07T09:56:42Z
dc.date.available2013-03-07T09:56:42Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationSjøveian, A.K.H., Leegaard, M. (2012). Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Sykepleien Forskning, 7(4), 380-387en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 970410en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1388
dc.description.abstractBakgrunn: Konseptet Joint Care, et akselerert behandlingsforløp ved hofte- og kneprotesekirurgi, ble for få år siden implementert ved enkelte norske helseforetak. Akselererte pasientforløp inkluderer behandlingsmetoder hvor preoperativ informasjon, teamarbeid, pasientdeltakelse og effektiv smertelindring skal bidra til at pasienten raskt gjenvinner normale funksjoner etter kirurgi. Tidligere studier viser en medisinsk og kostnadsbesparende nytte av denne behandlingsformen, men samhandlingen mellom sykepleiere og pasienter i den postoperative perioden har ikke vært beskrevet. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge hvordan sykepleierne samhandler med pasientene om den postoperative smertebehandlingen ved Joint Care. Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte dybdeintervjuer. Fem sykepleiere fra ortopedisk sengepost ved et av landets helseforetak deltok i studien. Det ble gjort en kvalitativ innholdsanalyse av datamaterialet. Resultater: Studien viser at pasientene er tidlig mobilisert etter hofteog kneprotesekirurgi, men at mange rapporterer sterke smerter ved mobilisering andre postoperative dag. Eldre pasienter viser ofte en passiv kommunikasjonsform i smerterapporteringen. Sykepleierne er usikre på om pasientene har tilstrekkelig kunnskap om bruk av «numeric rating scale» som smertekartleggingsverktøy. Konklusjon: Ved implementering av akselererte pasientforløp kreves det ikke bare omorganisering av prosedyrer og rutiner. Det bør også legges vekt på at kunnskap og holdninger knyttet til smertebehandling hos helsepersonell og pasienter får anledning til å endres, slik at optimal smertebehandling blir muligen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien forskning;7(4)en_US
dc.subjectPasientmedvirkningen_US
dc.subjectPostoperativ smertebehandlingen_US
dc.subjectPatient involvementen_US
dc.subjectPain managementen_US
dc.titleHvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2012.0158


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel