Show simple item record

dc.contributor.authorRevheim, Kari
dc.contributor.authorArntzen, Erik
dc.date.accessioned2012-05-24T11:07:31Z
dc.date.available2012-05-24T11:07:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRevheim, K. & Arntzen, E. (2012). Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 39(1), 33 - 54.en_US
dc.identifier.issnPrint: 0809-781x
dc.identifier.otherFRIDAID 922327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1187
dc.description.abstractSpilleavhengighet er et sterkt voksende fenomen. Det gjør at behovet for å forstå forhold som påvirker spilleavhengighet er viktig. I denne artikkelen diskuteres det atferdsanalytiske perspektivet i forståelsen av spilleavhengighet. Atferdsanalyse innebærer en vitenskapelig tilnærming til analyse av atferd der en søker å finne relasjonelle forhold mellom atferd og miljøbetingelser. Variabler som forsterkningsskjemaer, overtroisk atferd og illusjon av kontroll, det å utsette konsekvenser og delayed discounting, verbal atferd, overføring av stimulusfunksjoner er relevante i forståelse av spilleavhengighet. For eksempel vurderes verbal atferd og regelstyrt atferd som særs vesentlig i etableringen og opprettholdelsen av overdreven spilling. Eksperimentelle prosedyrer der en studerer verbal atferd blir diskutert. I forhold til verbal atferd diskuteres også protokollanalyse med "tenk høyt" prosedyren. Denne prosedyren kan være et nyttig redskap for å undersøke selvgenererte regler hos spilleavhengige personer. På tross av at det eksisterer en solid kunnskap om spilleavhengighet som er bygd på empiriske studier, mener forfatterne at spilleavhengighet bør være et interessant forskningsområde for atferdsanalytikere.en_US
dc.description.abstractGambling is a growing problem in the world, therefore, it is important to understand the variables that affect gambling. The present article will discuss the behavior analytic perspective, which has a scientific approach to the understanding of behavior and attempts to find the functional relationships between the behavior and other relevant environmental conditions. Variables such as reinforcement schedules, different verbal operants, transfer of stimulusfunctions, delayed consequences, delayed discounting, and superstition illusion of control seem to be important in the understanding of gambling behavior. The role of verbal behavior and rule-governed behavior are specifically discussed as central components of the establishment and maintenance of excessive gambling. Experimental procedures in the study verbal behavior are discussed along with the protocol analysis with the “think aloud” procedure, a procedure that seems to be useful for the study of self-generated rules in people with gambling problems. In spite of the existence of general empirical and cumulative knowledge about the development of gambling behaviour, the authors argue that gambling should be a relevant focus of research for behavior analysts.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk atferdsanalytisk forening (NAFO)en_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(1)
dc.subjectSpilleavhengigheten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subjectForsterkningen_US
dc.subjectGamblingen_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.titleSentrale variabler i forståelsen av spilleavhengigheten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.nta.atferd.no/loadfile.aspx?IdFile=644


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record