Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorHusby, Ylva
dc.contributor.authorBerge, Aslaug Wiig
dc.contributor.authorRustøen, Tone
dc.date.accessioned2011-12-08T09:29:43Z
dc.date.available2011-12-08T09:29:43Z
dc.date.issued2011-09-29
dc.identifier.citationLeegaard, M., Husby, Y., Berge, A.W., & Rustøen, T. (2011). Hvilke kunnskaper trenger sykepleiere for å hjelpe pasienter til å håndtere smerter etter hjertekirurgi? Sykepleien Forskning, 6(3), 254-261en_US
dc.identifier.issnPrint: 1890-2936
dc.identifier.issnOnline: 1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1002
dc.description.abstractStudiens bakgrunn: Pasienter rapporterer smerte som det hyppigst forekommende symptomet etter hjertekirurgi. Studier viser at sykepleiere mangler kunnskaper om smerte og smertelindring. Hensikt med studien: å kartlegge hvilke kunnskaper sykepleiere selv mener de trenger for å hjelpe pasienter til å håndtere smerter etter gjennomgått hjertekirurgi og hvilke oppfatninger sykepleiere har om smerter og smertelindring generelt. Metode: Fokusgruppeintervjuer og spørreskjema ble brukt for å samle inn data fra 21 sykepleiere ved en hjertekirurgisk post i Oslo. Tematisk innholdsanalyse av transkribert tekst fra fokusgruppene, supplert med data fra spørreskjema, identifiserte hvilke områder sykepleiere trengte undervisning i. Hovedresultat: Sentrale undervisningsområder var ulike utfordringer med smertelindring: pasientenes individuelle forskjeller og uenighet med kirurgene om smertebehandlingen. Alder og kultur var også utfordrende. Bruk av smertekartlegging sammen med pasientene var også et aktuelt område for undervisning. Sykepleierne hadde gode kunnskaper om vurdering av smerte og kommunikasjon med pasientene, men de trenger mer kunnskap om medikamenter og virkningsmekanismer. Konklusjon: Funnene vil bli brukt til å utvikle et skreddersydd undervisningsprogram for sykepleiere som jobber med hjertekirurgiske pasienter. Det endelige målet er å gjennomføre en randomisert pasientstudie med preoperativ informasjon, og kunne bedre praksis innen postoperativ smertelindring av hjertekirurgiske pasienter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien forskning;6 (3)
dc.subjectSmerteren_US
dc.subjectHjertesykdommeren_US
dc.subjectKarsykdommeren_US
dc.subjectKirurgien_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectHjertekirurgien_US
dc.subjectFokusgrupperen_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.titleHvilke kunnskaper trenger sykepleiere for å hjelpe pasienter til å håndtere smerter etter hjertekirurgi?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel