• Are teachers increasingly leaving the profession? : 

   With, Mari Lande (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Changes in teachers’ work, often labelled intensification, have raised concerns that teachers are leaving the profession at an increasing rate. The present paper uses high-quality data from Norwegian administrative registers ...
  • Deltidsutdanningen i sykepleie - Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet 

   With, Mari Lande (HiO-rapport;nr. 5, Research report, 2009)
   Denne  rapporten  omhandler  tidligere  studenter  ved  deltidsutdanningen  i  sykepleie  ved  Høgskolen i Oslo (HiO). Hensikten med rapporten er å øke kunnskapen om sykepleiere som  rekrutteres til og er utdannet ved de ...
  • Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010 

   With, Mari Lande (Skriftserien Avhandling;2016: 5, Doctoral thesis, 2016)
   Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975og2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning ...