• Læreres mestringstro i programmeringsundervisning i naturfag 

      Willoch, Mai Sigrid (Master thesis, 2023)
      I 2020 kom det nye nasjonale læreplaner i Norge. En endring fra de gamle læreplanene er at programmering blir nevnt eksplisitt i flere fag, deriblant naturfag. Det betyr at naturfagslærere nå må ha kompetanse for å undervise ...