• Aksept og forpliktelsesterapi (ACT) som intervensjon ved rusmisbruk 

      Welde, Maiken Louise (Master thesis, 2023)
      Bruk av illegale rusmidler har hatt en økning på verdensbasis, og behandlinger for å redusere rusmisbruket har vist seg å være i endring til enhver tid. Acceptance and commitment therapy (ACT) er en tredje bølgens terapimetode ...