• Å generere fortellbart materiale - forskningsmetodiske refleksjoner 

      Walløe, Thor-Andrè (Master thesis, 2015)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle en metode for innsamling av personlige fortellinger. Personlige fortellinger er fortellinger fra eget levd liv, og i denne sammenheng ønsker jeg å fokusere på personlige ...