• Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse 

      Myhre, Martin Øverlien; Tørmoen, Anita Johanna; Strømgren, Børge; Walby, Fredrik A (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Atferdsanalyse i behandling av kliniske problemer – som angst eller depresjon – har de siste årene fått fornyet oppmerksomhet som ledd i videreutviklingen av mindfulness-basert atferdsterapi. Målet med artikkelen er å ...