• Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand 

   Stokke, Knut Bjørn; Skogheim, Ragnhild; Vindenes, Erling; Omland, Atle; Skår, Margrete (Samarbeidsrapport NIBR/NINA/NIKU 2008, Report, 2008)
   Prosjektet retter søkelys mot friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarka. Rapporten ...
  • Spredt boligbygging i sentraliseringens tid 

   Harvold, Kjell; Hofstad, Hege; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2007:22, Report, 2007)
   I rapporten drøftes det hvordan arealplansystemet fungerer i forhold til kommuner som forsøker å etablere en spredt boligbygging. Kommunene blir ikke møtt med rigide krav om fortetting når de forsøker å etablere en slik ...
  • Steds- og næringsutvikling på Lovund 

   Stokke, Knut Bjørn; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2008:05, Report, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen ...