• Kjønnsmangfold i litteraturundervisningen 

      Viken, Elise Bremer (Master thesis, 2023)
      Etter innføringen av nye læreplaner ble kjønn og seksualitet fremhevet i større grad enn tidligere. Dagens skole bærer preg av trange kjønnsnormer og heteronormativitet som kan påvirke elevers identitetsutvikling. På ...