• A Community of Differences 

   Vestel, Viggo (NOVA Rapport 15/04, Research report, 2004)
   Viggo Vestels doktoravhandling omhandler hvordan kulturelle forskjeller håndteres og inngår i relasjoner og livsløp blant ungdom i et flerkulturelt drabantbyområde i Groruddalen på Oslos østkant. Særlig fokus har vært ...
  • Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? 

   Vestel, Viggo; Hydle, Ida (NOVA Rapport 15/09, Report, 2009)
   Klubbarbeidere, pedagoger og forskere har lenge forstått fritidsklubben som en egnet arena for forebygging. I nyere tid har media og enkelte forskere imidlertid også hevdet at fritidsklubber kan stimulere til problemadferd ...
  • Generasjonskløfta som forsvant: Et ungdomsbilde i endring 

   Øya, Tormod; Vestel, Viggo (Tidsskrift for ungdomsforskning;14(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen tar utgangspunkt i en serie empiriske funn fra Ung i Oslo undersøkelsene (1996, 2006, 2012) som indikerer at ungdom i Norge er blitt mindre opprørske og opposisjonelle og at generasjonskløfta er blitt betydelig ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015 

   Vestel, Viggo; Bakken, Anders (NOVA Rapport 4/16, Report, 2016)
   Denne rapporten har to målsettinger. For det første skal den gi ny kunnskap om utbredelsen av holdninger til ekstremisme blant ungdom i Oslo i alderen 16–19 år. Dette er holdninger som typisk finnes innenfor dagens ...
  • Møter i det flerkulturelle 

   Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
   Våren 2006 ble det gjennomført en større ungdomsundersøkelse kalt Ung i Oslo, 10 år etter en tilsvarende fra 1996. Alle elever i de to siste klassene på ungdomsskolen og i første klasse på videregående har deltatt. På ...
  • Møter i det flerkulturelle 

   Vestel, Viggo; Øia, Tormod (NOVA Rapport 21/07, Report, 2007)
   The development among young people in multicultural Norway, as well as in other European countries, is characterized by increasing pluralism. In everyday life, both at school and in their leisure time, young people with ...
  • Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Report, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Research report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...