• Evaluering av tilskudd til ekspertbistand 

   Enehaug, Heidi; El-Amrani, Saliha; Vestøl, Gro Malene (AFI-rapport;2022:05, Report, 2022-08-16)
   Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en evaluering av tilskudd til ekspertbistand. Prosjektet er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Arbeids- og ...
  • Vertskommunesamarbeid om NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Vestøl, Gro Malene; Dybvik Staalesen, Pia; Berg, Helene; Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2022:10, Report, 2022-12-15)
   Denne rapporten undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i et såkalt vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Et vertskommunesamarbeid fungerer på den måten at en eller flere samarbeidskommuner delegerer ansvaret ...