• Are there educational disparities in health and functioningamong the oldest old? Evidence from the Nordic countries 

   Enroth, Linda; Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja; Kjær, Agnete Aslaug; Nilsson, Charlotte Juul; Fors, Stefan (European Journal of Ageing;December 2019, Volume 16, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-17)
   With the ageing of the population and recent pressures on important welfare state arrangements, updated knowledge on the linkage between socioeconomic status and health in old age is pertinent for shedding light on emerging ...
  • The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study 

   Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 7, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-24)
   Background: The main aim of the current study is to provide updated knowledge on hospital nurses’ assessments of quality of care transitions in older patients in Norway. A secondary aim is to analyse to what extent these ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom generasjonene og forutsetningene for en bærekraftig omsorg. Rapporten kartlegger behov og omsorg over livsløpet, utviklingen av omsorgstjenestene, variasjonen mellom kommunene, ...
  • Bærekraftig omsorg? 

   Veenstra, Marijke; Aksøy, Helene; Daatland, Svein Olav; Kjelvik, Julie; Otnes, Berit (NOVA Rapport 2/12, Report, 2012)
   This report concludes the PopAge project (Population ageing and long-term care: the family-welfare state balance revisited), financed by the Norwegian Research Council, and carried out in 2009–2011 at NOVA. Ageing of the ...
  • Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) 

   Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (International Journal of Epidemiology;, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-26)
   The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG) was set up to gain new and updated knowledge on ageing and age-related changes in Norway. The nationwide, population-based study includes information on core ...
  • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. En beskrivelse av studien, forskningsinstrumenter og variabler 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport;2023: 5, Report, 2023)
   Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie om aldring og eldre i Norge. De samme individene (født i årene 1922–1966) følges over tid gjennom ulike livsfaser, ...
  • Do characteristics of family members influence older persons’ transition to long-term healthcare services? 

   Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael J.; Veenstra, Marijke (BMC Health Services Research;22, Article number: 362 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-03-18)
   Background: Future demographic and economic changes warrant a better understanding of older persons’ need for health-related long-term care services (LTC). LTC uptake among older people is likely to be influenced by the ...
  • Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey 

   Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study explores country- and gender-stratified educational differences in depression among older adults from 10 European countries. We examine inequalities in both absolute (prevalence differences) and relative (odds ...
  • Forebyggende helsearbeid i kommunene. Prosessevaulering av Samhandlingsreformen 

   Løset, Gøril Kvamme; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 6/15, Research report, 2015)
   Hovedfunnene er at Samhandlingsreformen så langt har bidratt til en forsterket forankring av folkehelse i det kommunale planverket og en økning i ressursbruken til organisering og planlegging av folkehelsearbeidet. Reformen ...
  • Forebyggende helsearbeid i kommunene. Prosessevaulering av Samhandlingsreformen 

   Løset, Gøril Kvamme; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 6/15, Report, 2015)
   The overall aim of the Coordination Reform, which was implemented in Norway January 1st in 2012, is to ensure that patients receive proper treatment – at the right place and right time. The reform is also anticipated to ...
  • Generasjoner imellom. Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa 

   Herlofson, Katharina; Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (Nordisk Østforum;Vol 33 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-11)
   The article addresses the strength and character of family responsibility norms in Eastern and Western Europe. The strength is measured by the level of support for filial and parental responsibilities (i.e., adult children’s ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Aldringen av befolkningen endrer balansen mellom aldersgrupper slik vi til nå har kjent den. Vil familiene klare å balansere mellom hensynet til yngre og eldre generasjoner? Vil samfunnet klare å bevare den generasjonskontrakten ...
  • Helse, familie og omsorg over livsløpet 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 4/09, Report, 2009)
   Population ageing challenges in a fundamental way the balance between generations. Will families be able to balance between the needs of older and younger generations? Will societies be able to maintain the generational ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   Rapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og ...
  • Helse, helseatferd og livsløp 

   Daatland, Svein Olav; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 3/09, Report, 2009)
   This report presents the results of an innovative and national study on Lifecourse, Generation and Gender (LOGG), including the responses of 10 570 Norwegians between 18 and 79. The aim of the study was to gather information ...
  • Life-course income trajectories of men and women in Norway: Implications for self-rated health in later life 

   Veenstra, Marijke; Aartsen, Marja (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Socioeconomic inequalities in health are well-established, but studies addressing lagged effects of income or of fluctuations in income over the life course are relatively rare. The current study aims to (i) identify and ...
  • Livsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk status 

   Herlofson, Katharina; Veenstra, Marijke (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Overganger i eldre år innebærer ofte tap av roller. De kan både være uønskete og vanskelig å planlegge og forberede seg på – og av og til uventete. Dette kan bidra til økt sårbarhet, som igjen kan begrense mulighetene for ...
  • A nation-wide cross-sectional study of variations in homecare nurses’ assessments of informational continuity – the importance of horizontal collaboration and municipal context. 

   Veenstra, Marijke; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes (BMC Health Services Research;20, Article number: 464 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-05-25)
   Background: Numerous studies have revealed challenges associated with ensuring informational continuity in municipal care services for older adults with comprehensive, prolonged and complex care needs. Most research is ...
  • Nurses' assessments of horizontal collaboration in municipal health and care services for older adults: A cross-sectional study 

   Skinner, Marianne S.; Veenstra, Marijke; Sogstad, Maren (Research in Nursing and Health;Volume 44, Issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-25)
   Interprofessional and interorganizational collaboration is considered key to achieving high‐quality care and positive patient outcomes, but there is limited research into how nurses working in nursing homes and home care ...
  • Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge 

   Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (Journal of Advanced Nursing;Volume 77, Issue 2, February 2021, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-22)
   Aims: To explore community nurses' assessments of staffing adequacy in care provision for older patients following hospital discharge and analyse the extent to which their assessments are associated with characteristics ...