• Climate adaptation at what scale? Multi-level governance, resilience, and coproduction in Saint Louis, Senegal 

   Vedeld, Trond; Coly, Adrien; Ndour, Ndeye Mareme; Hellevik, Siri Bjerkreim (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper utilizes a multi-level governance framework to explain how and at what scale climate adaptation, exemplified by flood risk management, was governed in the medium-scale city of Saint Louis, Senegal. It explores ...
  • Exploring city climate leadership in theory and practice: responding to the polycentric challenge 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (Journal of Environmental Policy and Planning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-05)
   This article has a twofold aim inspired by observed gaps in urban climate governance theory and practice. First, it explores city leadership strategies of securing a closer correspondence between climate policy goals and ...
  • Forskning for framtidens byer 

   Vedeld, Trond; Bergsli, Heidi; Millstein, Marianne; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2015:26, Rapport, 2016)
   Denne rapporten omfatter en kartlegging og vurdering av norsk by- og byrelatert forskning de siste 8-10 åra. Kartleggingen peker mot forskningsområder for framtidens byer stillet overfor en ny global agenda. Kartleggingen ...
  • Grønn økonomi og Rio+20 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2011:118, Notat, 2011)
   Rapporten drøfter begrepet grønn økonomi slik det brukes av UNEP og FN, og vurderer den tilhørende utviklingsagendaen knyttet til programmet ”A Global Green New Deal”. Grønn økonomi – innen rammen av bærekraftig utvikling ...
  • How can co-creation improve the engagement of farmers in weather and climate services (WCS) in India 

   Vedeld, Trond; Mathur, Mihir; Bharti, Neha (Climate Services;Volume 15, August 2019, 100103, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-31)
   This paper compares how the governance of four agro-met services operating in the same basic area of Maharashtra, India condition the engagement between the users and the providers of the services. The four cases reveal ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Rapport, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Polycentric urban climate governance: Creating synergies between integrative and interactive governance in Oslo 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hilde, Solli; Gro Sandkjær, Hanssen (Environmental Policy and Governance;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-08)
   Abstract Cities have emerged as important agents and sites in climate governance interventions, experimentations and networks. Drawing upon two strains of climate governance and collaborative governance literature, ...
  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (NIBR-rapport;2019:13, Research report, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • The role of goal-setting in urban climate governance 

   Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (Earth System Governance;volume 7, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-11)
   This article argues that goal-setting is an important, albeit understudied, part of urban climate governance scholarship. By using goal-setting theory, the article introduces concepts and perspectives capable of shedding ...
  • Social and environmental dimensions in international development 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2005:135, Notat, 2005)
   Last ned gratis The working paper provides an overview of how four important international development agencies organise their work in terms of incorporating 'social' and 'environmental' dimensions in response to new ...
  • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2014:23, Rapport, 2014)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
  • UNDP as strategic partner 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2005:138, Notat, 2005)
   Last ned gratis A profile of Norway's multi-bilateral allocations to UNDP over a 4-years period 2000-2003 - amounting to 1,1 billion NOK. It assesses the policy coherence of these allocations in relation to UNDP's and ...
  • Urban climate governance and co-creation – In Cape Town, Copenhagen, Gothenburg and Oslo 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (NIBR Report;2020:8, Research report, 2020-06)
   The study provides an outline and comparative analysis of the evolution in climate policies and governance systems of four cities with ambitious climate goals and strategies; three Scandinavian cities, Copenhagen, Gothenburg ...