• Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i norske skoler 

      Vedahl, Rikke Bakke (Master thesis, 2023)
      Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme står øverst på den politiske agendaen, og de politiske retningslinjene plasserer lærerne i frontlinjen. Den politiske ansvarliggjøringen av skolen har møtt mye kritikk, ...