• Condensation and mould growth risk in nature-based insulating materials integrated in a timber-based wall system. 

   Vatne, Ingvild; Viste, Jakob (MABY;2022, Master thesis, 2022)
   This study is written as a part of the Build-in-Wood project, in cooperation with the Norwegian Institute of Wood Technology. The goal was to evaluate the condensation and mould growth risk in flax fibre, wood fibreboard ...
  • Er byggebransjen klar for 4D BIM? 

   Vatne, Ingvild; Larsen, Irene; Lund, Marthine; Fredheim, Kjersti Kyrkjebø (Bachelor thesis, 2020)
   Det virker å være flere åpenbare fordeler knyttet til 4D BIM, likevel er det svært få aktører i bransjen som har integrert det i sin virksomhet. For å undersøke hvorfor vil oppgaven forsøke å besvare følgende problemstilling: ...