• Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation 

   Vabø, Mia (Chapter; Peer reviewed, 2015)
  • Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere 

   Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (Fagbladet Samfunn og Økonomi;Nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   En nordisk undersøkelse (NORDCARE II), gjennomført i 2015 blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen, tyder på at det i Norge er relativt mange som jobber i deltidsstillinger og relativt mange som oppgir at de ønsker å jobbe ...
  • Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/02, Rapport, 2002)
   Siden midt på 1990-tallet har de kommunale pleie- og omsorgstjenestene iverksatt ulike former for kvalitetsarbeid. Arbeidet tar utgangspunkt i noen generelle styringsideer og styringsprinsipper. Denne rapporten viser hvordan ...
  • Kvalitetsstyring og kvalitetsstrev 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/02, Rapport, 2002)
   Siden midt på 1990-tallet har de kommunale pleie- og omsorgstjenestene iverksatt ulike former for kvalitetsarbeid. Arbeidet tar utgangspunkt i noen generelle styringsideer og styringsprinsipper. Denne rapporten viser hvordan ...
  • Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data 

   Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (BMC Health Services Research;21, Article number: 747 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-07-27)
   Background: Recruiting and retaining staff are standing challenges in eldercare. Low pay, difficult working conditions, and social relations at the workplace impact on turnover intentions. Few studies have used quantitative ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Rapport, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

   Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Rapport, 2001)
   I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...
  • Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv 

   Vabø, Mia (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årg.4 Nr. 3, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-21)
   Omsorgsarbeid blir ofte beskrevet som et relasjonelt arbeid – et arbeid som berører forholdet mellom den som gir og den som mottar omsorg. Når relasjoner (dyader) blir det primære analytiske fokus, kan det lett føre til ...
  • Organisering for velferd 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 22/07, Rapport, 2007)
   Avhandlingen baserer seg på to casestudier fra hjemmetjenesten gjennomført i 1994/95 og i 1999/2000, henholdsvis før og etter reformer inspirert av New Public Management (NPM) gjorde sitt inntog i tjenesten. Vabø undersøker ...
  • Organisering for velferd 

   Vabø, Mia (NOVA Rapport 22/07, Rapport, 2007)
   Avhandlingen baserer seg på to casestudier fra hjemmetjenesten gjennomført i 1994/95 og i 1999/2000, henholdsvis før og etter reformer inspirert av New Public Management (NPM) gjorde sitt inntog i tjenesten. Vabø undersøker ...
  • Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid 

   Vabø, Mia; Vik, Kjersti (NOVA Rapport 17/17, Rapport, 2017)
   For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, ...
  • Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid 

   Vabø, Mia; Vik, Kjersti (NOVA Rapport 17/17, Rapport, 2017)
   For å møte utfordringer som forventes å følge med et aldrende samfunn, satser mange norske kommuner på hverdagsrehabilitering– en form for rehabilitering som skal bidra til at mennesker som har opplevd et funksjonsfall, ...
  • Tværprofessionelt samarbejde fra idé til praksis Et casestudie fra en norsk og en dansk kommune 

   Larsen, Josephine (Master thesis, 2021)
   In Norway and Denmark, most local health authorities adhere to a policy of integrated and person-centred care. Due to recent structural reforms, service providers are encouraged to develop health and social care services ...