• Internasjonal utveksling i Afrika - sykepleierstudenters erfaringer etter hjemkomst 

   Tschudi-Madsen, Christine; Skrautvol, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Bakgrunn: Studentmobilitet og internasjonalt samarbeid er forutsetninger for å utdanne ansvarlige og engasjerte sykepleiere i det internasjonale samfunnet. Nasjonale føringer har som mål at 50 prosent av alle studenter ...
  • Nyutdannet sykepleier,-forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen 

   Bjerkvik, Liv Karin; Tschudi-Madsen, Christine; Valeberg, Berit Taraldsen (Nordisk tidsskrift for helseforskning;Vol 18 Nr. 1 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-01-27)
   Studiens hensikt er å utforske forventninger til yrkesrollen, og hvordan nyutdannede erfarer den første tiden som sykepleier. Studien har et deskriptivt retrospektivt design. Metoden er en spørreundersøkelse, og utvalget ...