• Subsidiaritet på norsk 

      Johansen, Steinar; Tron Lande Andersen (NIBR-notat 2009:113, Notat, 2009)
      Last ned gratis 1. janaur 2010 vil ansvaret for politikkutformingen på en rekke områder bli overført til fylkeskommunen. NIBR og TLA Consulting har sett på hvilke effekter tiltakene i forvaltningsreformen kan få, basert ...