• Smerter blant førskolebarn med cerebral parese 

      Tollefsen, Kristin Moen (MAFYS;2018, Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Langvarige og tilbakevendende smerter er et hyppig og alvorlig problem blant barn og unge med cerebral parese (CP), men er ikke systematisk undersøkt blant førskolebarn. Smerter kan i stor grad begrense aktivitet ...