• Verdsettelse av Entra ASA 

      Tiller, Monica (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven er en fundamental verdsettelse av eiendomsselskapet Entra ASA hvor jeg gjennom oppgaven benytter meg av ulike verdsettelsesteknikker og andre metoder jeg har tilegnet meg kunnskap om gjennom studiet mitt. ...