• Ammestart under en global pandemi 

      Thorsteinsen, Cathrine; Stette, Ann Helen Høghjelle (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
      Hensikt: Å gi et innblikk i førstegangsfødendes ammestart under en periode hvor rutinene i føde- og barselomsorgen har vært endret. Dette vil kunne gi grunnlag for å vurdere om helsevesenet har klart å fremme amming i tråd ...