• Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Working paper, 2002)
   Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...
  • Pedagogikkfaget og norsk lærerutdanning 

   Telhaug, Alfred Oftedal (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2008)
   Foredrag holdt ved lanseringen av ”Pedagogikken i reformene - Reformene i pedagogikken”, festskrift til Peder Haug, Senter for profesjonsstudier mandag 25.august 2008.