• Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN 

   Fossen, Øystein; Falkum, Eivind; Talberg, Niri (AFI FoU-resultat, Report, 2013)
   I forbindelse med innføring av ny modell for verneombudstjenesten i Statoil 1. januar 2011 ble det bestemt at ordningen skulle evalueres etter 2 år. Høsten 2012 ble det tatt initiativ til å gjennomføre en evaluering etter ...
  • Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN 

   Fossen, Øystein; Falkum, Eivind; Talberg, Niri (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   I forbindelse med innføring av ny modell for verneombudstjenesten i Statoil 1. januar 2011 ble det bestemt at ordningen skulle evalueres etter 2 år. Høsten 2012 ble det tatt initiativ til å gjennomføre en evaluering etter ...
  • ”Hvem skal ut?” 

   Talberg, Niri; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:3, Research report, 2013)
   Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon.
  • ”Hvem skal ut?” 

   Talberg, Niri; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:3, Report, 2013)
   Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon.
  • Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum 

   Wathne, Christin Thea; Talberg, Niri; Gundhus, Helene O. I. (AFI Rapport;01/2019, Research report, 2019-04)
   Dette prosjektet utforsker den pågående politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet, politiets relasjon til publikum og endringer i politiets samfunnsmessige betydning. Prosjektet bygger videre på foreliggende ...